Checklist voor convenant en ouderschapsplan

Wilt u het liefst bij de mediator of advocaat voor het eerst praten of nadenken over de kwesties die bij de echtscheiding moeten worden geregeld? Bijvoorbeeld omdat er geen onderling overleg mogelijk is of omdat u daar graag hulp bij heeft? Dat kan. U brengt de benodigde stukken mee (zie hier) en u wordt – bij een mediation samen – door alle items geleid.

convenant-ouderschapsplan

Of wilt u dat liever zo goed mogelijk voorbereiden? Bijvoorbeeld om de kosten te beperken of omdat u alles graag rechtstreeks met elkaar regelt? Dat kan ook. U kunt dan de checklist ouderschapsplan en de checklist echtscheiding downloaden. Daarin vindt u diverse vragen om u op weg te helpen.

Checklist ouderschapsplan

Gaat u uit elkaar en heeft u kinderen? Dan moet er een ouderschapsplan worden opgesteld.
In de checklist vindt u de onderwerpen waarover afspraken moeten worden gemaakt. Voorafgaand aan de eerste bespreking kunt u eventueel op een A4-tje in uw eigen woorden uw afspraken of uw wensen puntsgewijs noteren.

Enkele tips:

  • Maak vaste en duidelijke afspraken, dat biedt houvast voor uzelf en voor de kinderen.
  • Breng de kinderen niet in een loyaliteitsconflict ("Wil je niet liever bij mij wonen?").
  • Hoe jonger het kind, hoe moeilijker het kind langere periodes kan overzien.
    Dan werkt korter maar frequenter contact met beide ouders vaak beter.
  • ouderschapsplanMeerdere wisselingen per week kan voor kinderen onrustig zijn.
  • Kinderen hebben meer last van spanningen tussen de ouders dan
    van andere aspecten van de zorgregeling die niet vlekkeloos verlopen.

download

   Download hier de checklist ouderschapsplan 

 

Echtscheidingsconvenant

Uw gezamenlijke afspraken worden door de mediator schriftelijk vastgelegd in het echtscheidingsconvenant (behalve de afspraken over de kinderen, die worden opgenomen in het ouderschapsplan). In de checklist echtscheidingsconvenant vindt u een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die bij de scheiding moeten worden geregeld. Als u dat wilt, kunt u ter voorbereiding op de bespreking de checklist thuis alvast doornemen en erover praten met uw partner. Ook in een later stadium van de mediation kunt u de checklist gebruiken als spoorboekje: zijn alle onderwerpen aan de orde geweest?

download

   Download hier de checklist echtscheidingsconvenant