Stappenplan echtscheiding

stappenplan echtscheiding

 

Bij een echtscheiding komt er van alles op u af. Weet u niet waarmee u moet beginnen of bent u bang om iets over het hoofd te zien? Dan kunt u deze pagina gebruiken als een gids, waarmee u stap voor stap door de echtscheiding wordt geloodst. 

Wilt u liever het hele stappenplan in een keer lezen of printen, klik dan hier >

Stap 1: De scheidingsmelding en gesprekken over de scheiding

Misschien waren er al langere tijd ruzies en verwijten. Of misschien is een van u beiden in stilte tot het besluit gekomen om te gaan scheiden. Maar in ieder geval is het van belang om de tijd te nemen om hierover met elkaar te praten. De scheidingsmelding is een essentieel onderdeel van het verwerkingsproces. Lees meer >

Stap 2: Maak een keuze: mediation of procedure

Bel na een knallende ruzie niet meteen een advocaat, maar laat het even bezinken. U staat immers voor een belangrijke keuze: samen naar de mediator of ieder een eigen advocaat. De gemaakte keuze heeft verstrekkende gevolgen voor het scheidingstraject. Lees meer >

Stap 3: Verzamel stukken

Verzamel gegevens en stukken die nodig zijn voor het maken van afspraken over de scheiding en maak hiervan kopieën. Doe dit in een vroeg stadium, bij voorkeur als u nog samen in de woning woont, dan zijn alle stukken nog aanwezig en compleet. Lees meer >

Stap 4: Praat met uw partner over de kinderen

Voordat u met de kinderen praat, bespreekt u met uw partner hoe u de kinderen zo goed mogelijk kunt begeleiden in de echtscheidingsperiode. U onderzoekt samen de verschillende mogelijkheden voor een verdeling van de zorg voor de kinderen en u voert overleg over de overige kwesties die met de kinderen samenhangen. Lees meer >

Stap 5: Eerste afspraak bij uw advocaat of mediator

In dit stadium maakt u een afspraak bij uw advocaat. Ofwel samen voor mediation, ofwel ieder bij uw eigen advocaat. Voor een goed verloop van de eerste bijeenkomst neemt u alle benodigde stukken in kopie mee, zie Stap 3. Lees meer >

Stap 6: Praat samen met uw partner met de kinderen

Als u samen tot een globale zorgverdeling bent gekomen en dit ook nog eens goed hebt doorgesproken bij de mediator of met uw advocaat, komt het moeilijkste: u vertelt uw kinderen dat u gaat scheiden. Veel kinderen herinneren zich jaren later nog heel precies hoe dit gesprek verliep. Bereid dit dus zorgvuldig voor: niet alleen wát u gaat zeggen, maar vooral hóe. Het is van belang om dit gesprek samen met uw partner met de kinderen te voeren, maar voorwaarde is dan wel dat u in staat bent om respectvol met elkaar om te gaan. U laat de kinderen zien en voelen dat u als ouders samen van hen houdt. Daarom wordt dit gesprek ook wel een "paraplugesprek" genoemd: u vormt samen een paraplu boven de kinderen zodat ze zoveel mogelijk worden beschermd tegen de echtscheidingsperikelen. Lees meer >

En verder?

Vanaf dit punt loopt de gang van zaken uiteen:

  • u vindt hier informatie over het verloop van een mediationtraject
  • en u vindt hier informatie over een echtscheidingsprocedure op tegenspraak (ieder een eigen advocaat)