Stappenplan echtscheiding - alles

stappenplan echtscheiding

 

Bij een echtscheiding komt er van alles op u af. Weet u niet waarmee u moet beginnen of bent u bang om iets over het hoofd te zien? Dan kunt u deze pagina gebruiken als een gids, waarmee u stap voor stap door de echtscheiding wordt geloodst. 

 

Stap 1: De scheidingsmelding en gesprekken over de scheiding

scheidingsmelding 1Misschien waren er al langere tijd ruzies en verwijten.
Of misschien is een van u beiden in stilte tot het besluit gekomen om te gaan scheiden. Maar in ieder geval is het van belang om de tijd te nemen om hierover met elkaar te praten. De scheidingsmelding is een essentieel onderdeel van het verwerkingsproces.

Heeft u het voornemen te gaan scheiden, vertel dit uw partner rustig en duidelijk. Geef de tijd om dit te laten doordringen en te reageren, ook in de dagen en weken daarna. Misschien reageert uw partner met ongeloof en ontkenning, dat is een veel voorkomende reactie. Herhaal dan de scheidingsmelding na een tijd. Geef ruimte aan het verdriet, de ontzetting en de woede van uw partner en breng hiervoor geduld op.

Als u zelf te horen krijgt dat uw partner wil scheiden, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Vraag door naar de reden en achtergrond van de scheidingswens. Dat is vaak heel moeilijk om te horen maar als dit onduidelijk blijft, zult u hier in de toekomst last van hebben. U moet uw boosheid een plek gaan geven en kunnen starten met het rouwproces, dus vraag uw partner enkele weken de tijd om de eerste schok te verwerken.

Zijn er al langere tijd grote twijfels geuit aan het huwelijk of de relatie, dan is de definitieve scheidingsmelding extra van belang. U denkt misschien dat het voor de ander toch wel duidelijk moet zijn, er is immers al vaak over een mogelijke scheiding gesproken. Maar juist in die situatie kan de gedachte of hoop bestaan dat het ook deze keer wel weer goed zal komen.

Is de verstandhouding ernstig geëscaleerd of is er misschien zelfs sprake van huiselijk geweld, dan kan het raadzaam zijn om voorafgaand aan de scheidingsmelding eerst stukken te verzamelen (zie stap 3).

Stap 2: Maak een keuze: mediation of procedure

mediation of procedure

 

Bel na een knallende ruzie niet meteen een advocaat, maar laat het even bezinken. U staat immers voor een belangrijke keuze: samen naar de mediator of ieder een eigen advocaat. De gemaakte keuze heeft verstrekkende gevolgen voor het scheidingstraject.


Bent u nog on speaking terms? Dan zal het voor u een goede weg zijn om samen met een advocaat-mediator te komen tot een regeling in onderling overleg.

Is dat in uw situatie niet mogelijk? Dan heeft u een eigen advocaat nodig om uw belangen te behartigen in de echtscheidingsprocedure.

U vindt hier > een overzicht van de verschillen tussen mediation en een scheidingsprocedure. Daarmee kunt u de voor- en nadelen voor uw situatie afwegen en tot een keuze komen. Geef ook uw partner daarvoor de tijd, zeker als u zelf het initiatief nam tot de scheiding. U heeft er dan immers al langer over na kunnen denken. U kunt ook – alleen of met uw partner – binnenlopen bij het wekelijks echtscheidingsspreekuur om u vrijblijvend te oriënteren: elke woensdag tussen 17.00 en 19.00 uur aan de Bergstraat 2-B te Ede.

Advocaat-mediator Hanneke Moons van ons kantoor kan u bijstaan zowel bij mediation als bij een procedure. Tip van haar uit de praktijk: "Mediation is vaker mogelijk dan wordt gedacht. Dan hoor ik: ikzelf zou wel willen, maar mijn partner is zó onredelijk. Dat zeggen ze dan allebei over elkaar. Zitten ze eenmaal bij mij aan tafel, dan blijkt soms dat er vooral sprake is van misverstanden en actie/reactie. Als dat is uitgepraat en er ontstaat weer wat vertrouwen in elkaar, zijn veel mensen best bereid om naar elkaar te luisteren en elkaar tegemoet te komen".

Stap 3: Verzamel stukken

benodigde gegevensVerzamel gegevens en stukken die nodig zijn voor het maken van afspraken over de scheiding en maak hiervan kopieën. Doe dit in een vroeg stadium, bij voorkeur als u nog samen in de woning woont, dan zijn alle stukken nog aanwezig en compleet.

U vindt hier een overzicht van de benodigde gegevens en stukken. Als u dit samen met uw partner goed regelt, scheelt dat u tijd (en dus kosten!) bij uw advocaat of mediator.

Zorg ervoor dat u ieder een compleet setje heeft:

  • Bij een mediation kunt u dan ieder de mediationbijeenkomsten goed voorbereiden en heeft u ook uw bescheiden compleet als u straks niet meer bij elkaar woont.
  • Bij een procedure met ieder een eigen advocaat is openheid van zaken de beste proceshouding. Het achterhouden van gegevens brengt u niets, alleen veel nodeloze vertraging en gedoe in de procedure.

Stap 4: Praat met uw partner over de kinderen

gesprek
Voordat u met de kinderen praat, bespreekt u met uw partner hoe u de kinderen zo goed mogelijk kunt begeleiden 
in de echtscheidingsperiode. U onderzoekt samen de verschillende mogelijkheden voor een verdeling van de zorg voor de kinderen en u voert overleg over de overige kwesties die met de kinderen samenhangen.


Voor de kinderen is een scheiding een verdrietige en onzekere periode. Dat kunt u niet voorkomen, maar u kunt uw kinderen wel behoeden voor onnodige zorgen. Belast hen niet met uw scheidingsperikelen. Hoe moeilijk ook, stel het belang van de kinderen voorop en help hen samen door deze moeilijke periode heen.

Neem nog geen beslissingen, maar bekijk samen alle mogelijkheden en eventuele problemen. Zowel in de mediation als in een scheidingsprocedure worden de besluiten pas in een later stadium genomen, dus ruzie maken heeft eigenlijk niet zoveel nut. Laat u niet onder druk zetten (bij teveel boosheid kunt u beter het gesprek later voortzetten) en oefen zelf ook geen druk uit. Als de gesprekken niet goed verlopen, bedenk dan - in het belang van uw kinderen! - wat u zelf zou kunnen doen om hierin verandering te brengen.

U vindt hier een checklist van kinderkwesties waarover u met elkaar in overleg kunt gaan. 

Stap 5: Eerste afspraak bij uw advocaat of mediator

gesprek bij mediator
In dit stadium maakt u een afspraak bij uw advocaat. Ofwel samen voor mediation, ofwel ieder bij uw eigen advocaat. Voor een goed verloop van de eerste bijeenkomst neemt u alle benodigde stukken in kopie mee, zie Stap 3.


Misschien staat uw hoofd er niet naar om over alle scheidingskwesties na te denken of heeft u daarvoor nu geen tijd. Dan gaat u met uw paperassen naar de advocaat of mediatior en komt dat later wel.

Mocht u daarvoor wel de gelegenheid hebben, loop dan eens de checklist echtscheidingsconvenant na, liefst samen met uw partner. U vindt hier de checklist echtscheidingsconvenant. Daarin zijn alle punten opgenomen die bij een scheiding moeten worden geregeld, zowel bij een mediation als - uiteindelijk - ook bij een echtscheidingsprocedure. U kunt de checklist gebruiken om de eerste bespreking bij de advocaat of mediator voor te bereiden.

Als u samen al bepaalde ideeën heeft of al tot een of meer afspraken bent gekomen, dan kunt u die op een A4-tje samenvatten. Dat bevordert een goed verloop van de eerste mediationbijeenkomst of de eerste afspraak bij de advocaat. Let wel, dit dient niet als een definitief akkoord. U werd immers niet bijgestaan en geadviseerd door een onafhankelijke deskundige zoals een advocaat en dat is van belang om uw standpunt goed te kunnen bepalen.

Stap 6: Praat samen met uw partner met de kinderen

Als u samen tot een globale zorgverdeling bent gekomen en dit ook nog eens goed hebt doorgesproken bij de mediator of met uw advocaat, komt het moeilijkste: u vertelt uw kinderen dat u gaat scheiden.

Veel kinderen herinneren zich jaren later nog heel precies hoe dit gesprek verliep en welke gevoelens zij hierbij hadden. Bereid dit dus zorgvuldig voor, liefst samen met uw partner. Niet alleen wát u gaat zeggen, maar vooral hóe. Het is van belang om dit gesprek samen met uw partner met de kinderen te voeren, maar voorwaarde is dan wel dat u in staat bent om respectvol met elkaar om te gaan. Kunt u tijdens het gesprek uw meningsverschillen opzij zetten? Hoe boos of gekwetst u ook bent, belast uw kinderen hier niet mee. Voorkom dat uw kinderen in een loyaliteitsconflict belanden. Ontneem hun niet het respect voor de andere ouder!

gesprek met de kinderen

Het gezin waarin de kinderen opgroeiden zal uit elkaar gaan, dat overkomt hun en daar hebben ze niets over te zeggen. Dan is het extra van belang dat zij zien en voelen dat u samen van hen houdt. Niet alleen ieder voor zich, maar ook samen als ouders. Daarom wordt dit gesprek ook wel een "paraplugesprek" genoemd: u vormt samen een paraplu boven de kinderen zodat ze zoveel mogelijk worden beschermd tegen de echtscheidingsperikelen.

Niet alleen voor u, maar ook voor de kinderen is de scheiding een onzekere periode. Stel hen gerust: het komt goed. Er zullen grote veranderingen zijn, maar het komt allemaal weer in orde. Ze krijgen bij ieder van u een fijne, eigen plek. Beantwoord zo goed mogelijk de concrete vragen die bij hen opkomen.

Kinderen vragen soms ook naar de alimentatie. Ga daar niet op in, maar vertel ze dat u dit samen goed gaat regelen. Ook al maakt u zich daar zelf zorgen over, dit moeten geen kinderzorgen worden.

Hoe goedbedoeld ook, denk niet: de kinderen mogen kiezen hoe vaak en wanneer ze bij elke ouder zijn. Daarmee belast u de kinderen met een keuze tussen de beide ouders. U moet daarin zelf uw verantwoordelijkheid als ouders nemen en een goed voorstel maken. Wel is het natuurlijk goed om rekening te houden met de mening van de kinderen over uw gezamenlijke voorstel.

Probeer in de hectische tijd die komen gaat ook aandacht voor het wel en wee van uw kinderen te hebben. Wat gaat er in dat koppie om? Creëer momenten waarop ze zich kunnen uiten. Sommige kinderen vinden het fijn om er af en toe voor te gaan zitten. Gaat het een beetje met je? Anderen houden wat meer afstand, dan komt er af en toe een terloopse opmerking. U kent uw kind het beste, dus u weet vast wel wat werkt, wat uw kind van u nodig heeft.

En verder?

Vanaf dit punt loopt de gang van zaken uiteen:

  • u vindt hier informatie over het verloop van een mediationtraject
  • en u vindt hier informatie over een echtscheidingsprocedure op tegenspraak (ieder een eigen advocaat)