Stap 1 stappenplan echtscheiding: De scheidingsmelding

scheidingsmelding 1


Misschien waren er al langere tijd ruzies en verwijten.
Of misschien is een van u beiden in stilte tot het besluit gekomen om te gaan scheiden. Maar in ieder geval is het van belang om de tijd te nemen om hierover met elkaar te praten. De scheidingsmelding is een essentieel onderdeel van het verwerkingsproces. 


Heeft u het voornemen te gaan scheiden, vertel dit uw partner rustig en duidelijk. Geef de tijd om dit te laten doordringen en te reageren, ook in de dagen en weken daarna. Misschien reageert uw partner met ongeloof en ontkenning, dat is een veel voorkomende reactie. Herhaal dan de scheidingsmelding na een tijd. Geef ruimte aan het verdriet, de ontzetting en de woede van uw partner en breng hiervoor geduld op.

Als u zelf te horen krijgt dat uw partner wil scheiden, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Vraag door naar de reden en achtergrond van de scheidingswens. Dat is vaak heel moeilijk om te horen maar als dit onduidelijk blijft, zult u hier in de toekomst last van hebben. U moet uw boosheid een plek gaan geven en kunnen starten met het rouwproces, dus vraag uw partner enkele weken de tijd om de eerste schok te verwerken.

scheidingsmelding 2

Zijn er al langere tijd grote twijfels geuit aan het huwelijk of de relatie, dan is de definitieve scheidingsmelding extra van belang. U denkt misschien dat het voor de ander toch wel duidelijk moet zijn, er is immers al vaak over een mogelijke scheiding gesproken. Maar juist in die situatie kan de gedachte of hoop bestaan dat het ook deze keer wel weer goed zal komen.

Is de verstandhouding ernstig geëscaleerd of is er misschien zelfs sprake van huiselijk geweld, dan kan het raadzaam zijn om voorafgaand aan de scheidingsmelding eerst stukken te verzamelen (zie stap 3).

Terug naar het stappenplan echtscheiding >