Stap 3 stappenplan echtscheiding: Verzamel stukken

benodigde gegevensVerzamel gegevens en stukken die nodig zijn voor het maken van afspraken over de scheiding en maak hiervan kopieën. Doe dit in een vroeg stadium, bij voorkeur als u nog samen in de woning woont, dan zijn alle stukken nog aanwezig en compleet.

U vindt hier een overzicht van de benodigde gegevens en stukken. Als u dit samen met uw partner goed regelt, scheelt dat u tijd (en dus kosten!) bij uw advocaat of mediator.

Zorg ervoor dat u ieder een compleet setje heeft: 

  • Bij een mediation kunt u dan ieder de mediationbijeenkomsten goed voorbereiden en heeft u ook uw bescheiden compleet als u straks niet meer bij elkaar woont.
  • Bij een procedure met ieder een eigen advocaat is openheid van zaken de beste proceshouding. Het achterhouden van gegevens brengt u niets, alleen veel nodeloze vertraging en gedoe in de procedure.

Terug naar het stappenplan echtscheiding >