Stap 5 stappenplan echtscheiding: Eerste afspraak advocaat of mediator

gesprek bij mediator
In dit stadium maakt u een afspraak bij uw advocaat. Ofwel samen voor mediation, ofwel ieder bij uw eigen advocaat. Voor een goed verloop van de eerste bijeenkomst neemt u alle benodigde stukken in kopie mee, zie Stap 3


Misschien staat uw hoofd er niet naar om over alle scheidingskwesties na te denken of heeft u daarvoor nu geen tijd. Dan gaat u met uw paperassen naar de advocaat of mediatior en komt dat later wel.

Mocht u daarvoor wel de gelegenheid hebben, loop dan eens de checklist echtscheidingsconvenant na, liefst samen met uw partner. U vindt de checklist hier. Daarin zijn alle punten opgenomen die bij een scheiding moeten worden geregeld, zowel bij een mediation als - uiteindelijk - ook bij een echtscheidingsprocedure. U kunt de checklist gebruiken om de eerste bespreking bij de advocaat of mediator voor te bereiden. 

Als u samen al bepaalde ideeën heeft of al tot een of meer afspraken bent gekomen, dan kunt u die op een A4-tje samenvatten. Dat bevordert een goed verloop van de eerste mediationbijeenkomst of de eerste afspraak bij de advocaat. Let wel, dit dient niet als een definitief akkoord. U werd immers niet bijgestaan en geadviseerd door een onafhankelijke deskundige zoals een advocaat en dat is van belang om uw standpunt goed te kunnen bepalen.

Terug naar het stappenplan echtscheiding >