Stap 6 stappenplan echtscheiding: Gesprek met de kinderen

Als u samen tot een globale zorgverdeling bent gekomen en dit ook nog eens goed hebt doorgesproken bij de mediator of met uw advocaat, komt het moeilijkste: u vertelt uw kinderen dat u gaat scheiden.

Veel kinderen herinneren zich jaren later nog heel precies hoe dit gesprek verliep en welke gevoelens zij hierbij hadden. Bereid dit dus zorgvuldig voor, liefst samen met uw partner. Niet alleen wát u gaat zeggen, maar vooral hóe. Het is van belang om dit gesprek samen met uw partner met de kinderen te voeren, maar voorwaarde is dan wel dat u in staat bent om respectvol met elkaar om te gaan. Kunt u tijdens het gesprek uw meningsverschillen opzij zetten? Hoe boos of gekwetst u ook bent, belast uw kinderen hier niet mee. Voorkom dat uw kinderen in een loyaliteitsconflict belanden. Ontneem hun niet het respect voor de andere ouder!

gesprek met de kinderen

Het gezin waarin de kinderen opgroeiden zal uit elkaar gaan, dat overkomt hun en daar hebben ze niets over te zeggen. Dan is het extra van belang dat zij zien en voelen dat u samen van hen houdt. Niet alleen ieder voor zich, maar ook samen als ouders. Daarom wordt dit gesprek ook wel een "paraplugesprek" genoemd: u vormt samen een paraplu boven de kinderen zodat ze zoveel mogelijk worden beschermd tegen de echtscheidingsperikelen.

Niet alleen voor u, maar ook voor de kinderen is de scheiding een onzekere periode. Stel hen gerust: het komt goed. Er zullen grote veranderingen zijn, maar het komt allemaal weer in orde. Ze krijgen bij ieder van u een fijne, eigen plek. Beantwoord zo goed mogelijk de concrete vragen die bij hen opkomen.

Kinderen vragen soms ook naar de alimentatie. Ga daar niet op in, maar vertel ze dat u dit samen goed gaat regelen. Ook al maakt u zich daar zelf zorgen over, dit moeten geen kinderzorgen worden.

Hoe goedbedoeld ook, denk niet: de kinderen mogen kiezen hoe vaak en wanneer ze bij elke ouder zijn. Daarmee belast u de kinderen met een keuze tussen de beide ouders. U moet daarin zelf uw verantwoordelijkheid als ouders nemen en een goed voorstel maken. Wel is het natuurlijk goed om rekening te houden met de mening van de kinderen over uw gezamenlijke voorstel.

Probeer in de hectische tijd die komen gaat ook aandacht voor het wel en wee van uw kinderen te hebben. Wat gaat er in dat koppie om? Creëer momenten waarop ze zich kunnen uiten. Sommige kinderen vinden het fijn om er af en toe voor te gaan zitten. Gaat het een beetje met je? Anderen houden wat meer afstand, dan komt er af en toe een terloopse opmerking. U kent uw kind het beste, dus u weet vast wel wat werkt, wat uw kind van u nodig heeft.

Terug naar het stappenplan echtscheiding >