Horen van kinderen bij de Rechtbank

kinderverhoor

Gaat u scheiden en heeft u kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar? Dan worden zij in de gelegenheid gesteld om aan de kinderrechter hun mening te geven over de zorgregeling.

"Het is wel veel chiller dan dat ik verwacht had dat het zou zijn"

 

 

 

Voor wie?

De uitnodiging wordt verzonden naar elke jongere van 12 tot 18 jaar, bij elke zaak waarbij hun belangen in het spel zijn. Dus niet alleen als de ouders het niet eens zijn over de zorgregeling, maar ook als zij in een mediationtraject samen een ouderschapsplan hebben opgesteld.

Ook bij andere zaken, zoals een gezags- of omgangszaak, ontvangen jongeren een uitnodiging om hun mening te geven. Jongeren van 16 of 17 jaar kunnen ook hun mening geven over de kinderalimentatie. 

Wanneer?

Het kinderverhoor wordt meestal gepland in de fase na het laatste processtuk en voor de mondelinge behandeling in de echtscheiding. Bij een gezamenlijk verzoek echtscheiding wordt de uitnodiging na binnenkomst van het verzoekschrift verzonden.

Brief

Uw kind ontvangt de uitnodiging in een brief van de Rechtbank. Een meisje van Villa Pinedo vertelt hier wat meer over de brief. De jongeren hoeven niet te verschijnen bij de Rechtbank, ze mogen de brief ook terugsturen met een antwoord of zonder mening.

Het gesprek

Het gesprek met de rechter wordt (enigszins ongelukkig) aangeduid met de term "kinderverhoor". Het is maar een kort gesprekje, zo'n 10 à 15 minuten. Het gesprek vindt alleen met het kind plaats, de ouders zijn daarbij niet aanwezig.

Er kunnen ook andere onderwerpen rond de thuissituatie of de echtscheiding aan de orde komen. De rechter bespreekt met de jongere welke informatie de ouders van het gesprek krijgen.

Hier kan uw kind zelf lezen of zien hoe het kinderverhoor verloopt.

download Download hier de korte versie van de informatiefolder Kinderverhoor

 

download

Download hier de lange versie van de informatiefolder Kinderverhoor

 

 

Zie hier een videofilmpje over het kinderverhoor, gemaakt door de Raad voor Rechtsbijstand, met Tatum Dagelet.

 

 

De rechter beslist

Je hoort vaak: "Als hij 12 jaar is, mag hij zelf kiezen bij wie hij gaat wonen". Dat is een misverstand.

De mening van de jongere is van belang, maar de rechter beslist. Althans als de ouders het samen niet eens zijn over de zorgregeling. Bij de beslissing houdt de rechter rekening met de mening van de jongere, maar ook met de overige omstandigheden.

Kinderen jonger dan 12 jaar

Er is geen wettelijke hoorrecht voor kinderen jonger dan 12 jaar. De rechter kan wel besluiten om een jonger kind toch te horen. Bij kinderen onder de 10 jaar gebeurt dat vrijwel nooit. Zijn er aanwijzingen van problemen bij jonge kinderen, dan wordt meestal aan de Raad voor de Kinderbescherming verzocht om een onderzoek te verrichten en een rapport uit te brengen. Bij kinderen van 10 of 11 jaar vindt soms wel een kinderverhoor plaats. Het is aan de rechter om te beslissen of dat gebeurt.

Het verzoek daartoe kan in de procedure door een van de ouders worden gedaan, maar ook door het kind zelf. Het kind kan een brief naar de Rechtbank sturen met een verzoek.

Bijzonder curator

Soms is sprake van een situatie waarbij de stem van het kind krachtiger moet worden gehoord. Bijvoorbeeld bij een serieus conflict tussen de ouders en het kind. Of als de kinderen de dupe dreigen te worden van een ernstige vechtscheiding. In dat soort gevallen kan een bijzonder curator worden benoemd, die de taak heeft om de belangen van het kind in de procedure naar voren te brengen. U vindt hier uitgebreide informatie over de benoeming van een bijzonder curator.

Vragen?

kinderrechtswinkel

Kinderen en jongeren kunnen met hun vragen terecht bij een van de Kinder- en Jongerenrechtswinkels, zie hier.