Mediation bij scheiding

3 kopjes

Bij mediation gaat u samen aan tafel om onder begeleiding van een mediator alle kwesties van uw echtscheiding te bespreken. Het doel is dat er een regeling tot stand komt waarin u zich beiden kunt vinden en die op aanvaardbare wijze aan uw belangen tegemoet komt.

Is mediation voor u geschikt?

Wilt u allebei op een redelijke manier tot oplossingen komen? Dan is mediation voor u geschikt. Het is niet vereist dat u beiden een scheidingswens heeft, maar wel dat u beiden een vechtscheiding wilt vermijden.

Soms gaat er wat tijd overheen voordat u allebei toe bent aan een keuze voor mediation. Dan is er na de scheidingsmelding teveel boosheid of gekwetstheid. Zijn de eerste emoties enigszins gezakt, dan zien de meeste mensen wel in dat een vechtscheiding alleen verliezers oplevert. Zeker als er kinderen zijn. In het belang van de kinderen zou toch in ieder geval geprobeerd moeten worden om er in mediation samen uit te komen. Daar staat u niet alleen voor, de mediator helpt u daarbij.

Kiest u beiden voor mediation, maar twijfelt u aan een redelijke opstelling van uw partner? Dat hoeft mediation niet in de weg te staan. U kunt uw twijfels bespreekbaar maken bij het eerste gesprek van de mediation. Misschien blijkt dan dat ook bij uw partner bedenkingen bestaan. Het komt bij een scheiding vaker voor dat er wat wederzijds wantrouwen is. Als dat is uitgesproken, kunt u samen bekijken of u de mediation een kans wilt geven. Dan zet u de twijfels voorlopig opzij en gaat u ervoor! 

Twee belangrijke aspecten van mediation

 • Deelname vindt plaats op basis van vrijwilligheid (wat iets anders is dan vrijblijvendheid!). U kunt de mediation beëindigen als u dat wilt.
 • De vertrouwelijkheid van de mediation wordt gegarandeerd door het ondertekenen van een geheimhoudingsverplichting.

Wat wordt er van u verwacht?

bruggen bouwenHet belangrijkste is inzet om de medation tot een goed eind te brengen en de serieuze wil om er samen uit te komen. Daarnaast moet er bereidheid zijn om naar elkaar te luisteren, elkaars belangen te respecteren en elkaar tegemoet te komen bij het zoeken naar oplossingen en compromissen.

En daarnaast levert u natuurlijk alle benodigde informatie aan, maakt u tijd vrij voor de gesprekken en levert u een bijdrage aan de dingen die geregeld moeten worden.

Taken van de mediatior

De mediator begeleidt u en uw partner bij de besprekingen, zorgt ervoor dat een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant tot stand komen en dient het echtscheidingsverzoek in bij de Rechtbank.

Wat mag u van de mediator verwachten?

 • Structuur
  De mediatior neemt de regie en brengt structuur aan in het mediationproces. Bij een echtscheiding moeten belangrijke beslissingen worden genomen. Dat gaat het beste als onderwerpen goed aan bod komen en duidelijk worden afgerond. Soms gaat dat niet vanzelf en dreigt de discussie alle kanten uit te gaan. De mediator stuurt dan bij en bewaakt het proces. De mediator ziet er ook op toe dat alle belangrijke onderwerpen aan de orde komen.
 • Informatie en advies
  Het geven van informatie en advies wringt een beetje met de neutrale positie van de mediator en veel mediators vinden dan ook dat dit niet tot de taak van de mediator hoort. Dat is niet de visie van Hanneke Moons, de mediator van ons kantoor. Zij vindt het van groot belang dat u volledig voorgelicht en goed overwogen uw gezamenlijke beslissingen neemt. U mag dan ook van onze mediator uitgebreid juridisch, financieel en fiscaal advies verwachten. Er worden alimentatieberekeningen gemaakt zoals die ook door de rechtbank worden gehanteerd. Maar bedenk wel: de besluiten worden door u samen genomen en niet door de rechtbank, en de alimentatieberekeningen zijn daarbij alleen een hulpmiddel. Het staat u vrij om daarvan af te wijken in verband met uw situatie en persoonlijke opvattingen, of om de ander tegemoet te komen.
 • Communicatie
  In de fase van de echtscheiding verloopt de communicatie tussen de partners vaak enigszins moeizaam of zelfs ronduit slecht. De mediator begeleidt op een actieve manier uw gesprekken en probeert uw communicatie te verbeteren. Richten op de toekomst en niet blijven hangen in het verleden. Belangen naar voren brengen in plaats van eisen. Kinderen centraal stellen. Inleven in de positie van de ander. Allemaal vaardigheden waar de meeste mensen ruim over beschikken, maar wat bij een echtscheiding soms niet lukt.
  Verder let de mediator op de gelijkwaardigheid van de deelnemers. Als een van beiden onvoldoende aan bod komt of bijvoorbeeld "niets begrijpt van financiën", dan wordt daar aandacht aan besteed.
 • De echtscheiding
  De mediator van ons kantoor is ook advocaat en regelt dus zelf ook de formele en inhoudelijke kant van de echtscheiding: opstellen van het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan of redigeren van uw eigen ouderschapsplan, opstellen en indienen van het verzoekschrift echtscheiding, opstellen van uw beider inschrijvingsverzoek en als sluitstuk het inschrijven van de echtscheidingsbeschikking bij de Burgerlijke Stand.

handen

Kosten van de mediation

Als u in aanmerking komt voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel pro deo genoemd), zijn de kosten voor mediation bijzonder laag. De overheid wil mediation namelijk stimuleren. U kunt hier zelf nagaan of u (waarschijnlijk) in aanmerking komt voor een toevoeging en wat dan de kosten zijn. Overigens komen meer mensen voor een toevoeging in aanmerking dan zij denken.

Komt u niet voor een toevoeging in aanmerking, dan wordt aan u het tarief in rekening gebracht. U vindt hier meer informatie over het uurtarief. Daarnaast worden de kosten van het griffierecht voor de Rechtbank en de kosten van de uittreksels van de Burgerlijke Stand bij u in rekening gebracht. Het uurtarief en de kosten zijn voor u samen, u betaalt dus ieder de helft.  

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan wordt mediation in sommige gevallen vergoed (raadpleeg uw polis of bel met uw rechtsbijstandsverzekeraar). Aan het vereiste van lidmaatschap van de vFAS wordt binnen ons kantoor voldaan.

Meer lezen over mediation?

U vindt hier meer informatie over het verloop van de mediation.

Vindt u het lastig om een keuze te maken tussen mediaton en een procedure met ieder een eigen advocaat? U hier een overzicht van de voor- en en nadelen van mediation. Aan de hand daarvan kunt u een weloverwogen keuze maken.

Vrijblijvend kennis maken met de mediator?

Het is van belang dat u beiden vertrouwen heeft in de mediator die uw echtscheiding begeleidt. Wilt vrijblijvend kennis maken? Dan kunt u het echtscheidingsspreekuur bezoeken: elke woensdag van 17.00 tot 19.00 uur op Bergstraat 2-B te Ede. U kunt daar zonder afspraak terecht.